De actuele kerkdienst van de EBG Noord-Holland

Download hier de Liturgie van de kerkdienst op 29 maart 2020 of opzet voor een viering thuis die u verder zelf kunt invullen.

Wilt u een collecte overmaken dan kunt u dat doen naar:

 • NL68 INGB 0000 4713 80
 • t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haarlem.

t.b.v. de EBG Noord-Holland (1e collecten) en het jaarproject van onze kerkprovincie: een stevig netwerk bouwen (2e collecte):

Hoe kunnen we goed contact houden over lange afstanden? De Broedergemeente leeft door de innerlijke verbinding met God, maar is ook afhankelijk van de uiterlijke verbinding van de leden met elkaar. Dit strekt zich vaak uit over grote afstanden en soms moeten langere perioden worden overbrugd, zonder persoonlijke uitwisseling.

We willen het gemakkelijker maken om deze verbinding onder elkaar te onderhouden. Hiervoor moet een mogelijkheid tot verbinding via een Cloud, een digitaal netwerk, worden gecreëerd. Dit is een beveiligde interne dataruimte die via het internet toegankelijk is en directe communicatie tussen de leden en de gemeenten mogelijk maakt. Dit systeem wordt geïnstalleerd in ons eigen kleine computercentrum in Herrnhut.

Daar in het Cloud-systeem wordt ruimte gecreëerd voor: uitnodigingen voor evenementen, nieuws, discussiefora, documenten over spirituele onderwerpen en nog veel meer. Door deze Cloud willen we het verbindende netwerk in leven houden en versterken.
Om dit digitale netwerk op te zetten en te exploiteren, moeten we onze servers uitrusten met voldoende capaciteit. Daarnaast zijn er kosten voor de technische inrichting en doorlopende ondersteuning, ook voor persoonlijke ondersteuning aan de technische en inhoudelijke kant. Voor dit project – om de band tussen ons te versterken – vragen we dit jaar om collectes.

Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER. (Psalm 111:4)

‘De mensen leren niet uit hun geschiedenis’, hoorde ik tijdens een literatuurfestival de Surinaamse schrijfster Cynthia McLoyd verzuchten. Ik schrok over haar woorden, juist uit de mond van iemand, die als geen ander geschiedenis vertelt om mensen daarvan bewust te maken.  Maar als ik naar onze wereld kijk, dan moet haar wel een beetje gelijk geven. Ondanks alles wat wij over de slavernij weten, zijn er nog steeds mensen, die beweren dat het allemaal niet zo erg is geweest. Er worden ook nog steeds mensen uitgebuit, tot slaaf gemaakt, onvrijwillig aan het werk gesteld in bordelen, in huishoudingen, op bouwplaatsen en in de mijnen in vele landen. En wij hebben er baat bij. Ondanks dat wij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog uitentreuren hebben gehoord, zijn er nog steeds mensen, die rechts-radicale ideeën aanhangen. Er worden opnieuw Joden uitgescholden, mensen in zogenaamde ‘rassen’ gerangschikt en naties tegen elkaar uitgespeeld. En wij kijken er niet van op. Hebben wij dan niets geleerd?

In de kerk herdenken wij sinds 2000 jaar de Goede Week en vieren wij Pasen. Ik vind ieder jaar de drieslag heel bijzonder van: het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag, wanneer Jezus afscheid neemt van al zijn leerlingen; de Sterfuurliturgie op Goede Vrijdag, wanneer Hij terechtgesteld wordt en de Opstandingsdienst op 1e Paasdag, wanneer zijn graf leeg gevonden wordt. Hier houdt een Mensenzoon de liefde en verbondenheid met zijn medemensen in stand. Hier ondergaat de Zoon van God willens en wetens de diepste vernedering, die een mens kan ondergaan. Hier toont God zijn wil en zijn kracht om de macht van de dood te  doorbreken. En dit alles gebeurt, zodat wij beter van worden. Hebben wij mensen dan echt niets uit geleerd?

Ik denk, dat wij in de afgelopen eeuwen wel een stuk verder zijn gekomen op weg naar meer menselijkheid. Want wij vinden het allang niet meer gewoon dat er zoiets als slavernij bestaat en wij zeggen er iets van als mensen discrimineren. Radicale ideeën, vooral van rechts, worden niet meer zomaar voor lief genomen. Dat gebeurt nog te weinig en nog lang niet overal. Maar er is een begin gemaakt die niet meer te stoppen is –  daar geloof ik heilig in.

Daarom bid ik met Pasen vaak een gebed dat mij daaraan herinnert:

Jezus Christus, met U wil ik opstaan tegen nood en dood,
tegen marteling en lijden, tegen armoede en ellende,
tegen haat en terreur, tegen twijfel en berusting,
tegen onderdrukking en dwang.
Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven hindert.
Met U wil ik instaan voor alles wat het leven stimuleert.
Wees Gij met mij opdat ik met U opsta. Amen.

Het gebed is van de Zwitserse Franciscaan Anton Rotzetter (geb. 1939). Ik ben blij dat ik dit heb kunnen leren en onthouden.

Stefan Bernhard

klimaatvasten 2020

Zoveel als je nodig hebt…

Onder dit motto roepen veel kerken in Duitsland ook dit jaar weer op tot ‘klimaatvasten’ (Klimafasten.de). Vorig jaar hadden we hier ook al over dit initiatief verteld. We vonden het heel goed om voorstellen te krijgen voor een zinvolle Vastentijd of Lijdenstijd. Dit jaar begint een nieuwe campagne. Het belangrijkste doel is om met elkaar te bespreken welke maatregelen mogelijk zijn om klimaatvriendelijker te leven.

(Met dank aan Stefan Richter van de EBG Hamburg)

Inleiding van de initiatiefnemers

Sinds enkele maanden gaan jonge mensen over de hele wereld de straat op. Ze willen politici ertoe aan te zetten om consequenter op te treden voor de bescherming van het klimaat. Het behoud van de schepping verenigt mensen over de hele wereld. Veel protestantse en katholieke christenen hebben zich solidair getoond met de eisen van de jongeren en hebben zichtbaar en hoorbaar deelgenomen aan “Fridays for Future” en de grote klimaatdemonstraties. Een “ethiek van genoeg”, die de twee kerken al lang eisen, wordt steeds plausibeler en is dringend nodig. De klimaatvastencampagne biedt een verscheidenheid aan suggesties voor het oefenen van zo’n “ethiek van genoeg”. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen – zowel de huidige generatie als de toekomstige generaties – genoeg heeft om van te leven. Maar het gaat er ook om ervoor te zorgen dat degenen die te veel hebben het genoeg kunnen laten zijn. Om na te denken over de juiste maatregel en deze steeds weer in praktijk te brengen, wensen wij u succes en Gods zegen in de vastentijd van 2020.

Dr. Irmgard Schwaetzer, Präses an de synode van de ‘Evangelische Kirche in Deutschland‘,

en Karin Kortmann, Vizevoorzitter van het ‘Zentralkomitee der deutschen Katholiken’

Week 1 – EEN WEEK LANG TIJD…

… voor mijn ecologische voetafdruk

Wij mensen in Nederland veroorzaken gemiddeld 11 ton broeikasgassen per jaar, sommigen slechts 5 ton of minder, anderen 18 ton of meer, afhankelijk van onze levensstijl. Het zijn ook de dagelijkse gewoontes die onze persoonlijke voetafdruk bepalen en invloed hebben op hoeveel we bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Met de volgende 12 vragen kunt u zelf beoordelen hoe goed u al aandacht besteedt aan een klimaatvriendelijke levensstijl. (Tel gewoon de punten naast uw antwoorden bij elkaar op).

 1. ‘s Nachts of als ik niet thuis ben, zet ik de temperatuur in de kamer lager tijdens de stookperiode. – altijd (0 pts) vaak (3 pts) zelden (6 pts) nooit (9 pts)
 2. bij het luchten let ik op dat ik de ramen voor korte tijd, helemaal open doe 9in plaats van ze langdurig op een kier te zetten) de schokluchthuishouding in het koude seizoen. -altijd (0 pts) vaak (3 pts) zelden (6 pts) nooit (9 pts)
 3. voordat ik de kamer verlaat, doe ik de lichten uit en zorg ik ervoor dat de radio, TV, PC… volledig zijn uitgeschakeld. (= Niet stand by). – altijd (0 pts) vaak (2 pts) zelden (4 pts) nooit (6 pts)
 4. bij de aankoop van elektrische apparaten let ik op een laag stroomverbruik, voor verlichting gebruik ik LED-lampen – altijd (0 pt) vaak (2 pt) zelden (4 pt) nooit (6 pt)
 5. Ik rijd in mijn auto per jaar: – helemaal niet (0 pts) tot 5.000 km (3 pts) tot 7.500 km (6 pts) meer dan 7.500 km (9 pts)
 6. voor afstanden onder de 3 km loop of fiets ik. -altijd (0 pts) vaak (3 pts) zelden (6 pts) nooit (9 pts)
 7. In de afgelopen 3 jaar heb ik met het vliegtuig gereisd: – helemaal niet (0 pts) 1 of 2 keer (3 pts) 3-5 keer (6 pts) meer dan 5 keer (9 pts)
 8. Ik eet doordeweeks worst en vlees (in gram): – 0 g (0 pts) 1-400 g (3 pts) 401-800 g (6 pts) >800 g (9 pts)
 9. wanneer ik boodschappen doe dan koop ik producten uit de regio en groenten of fruit van het seizoen. – altijd (0 pts) vaak (3 pts) zelden (6 pts) nooit (9 pts)
 10. Ik bestel graag online kleren en als ze niet passen, stuur ik ze terug. -altijd (9 punten) vaak (6 punten) zelden (3 punten) nooit (0 punten)
 11. Voordat ik iets nieuws koop, vraag ik me af of ik het echt nodig heb en of ik het ook gebruikt kan kopen. – altijd (0 pts) vaak (4 pts) zelden (8 pts) nooit (12 pts)
 12. Bij de aanschaf van nieuwe apparatuur let ik op kwaliteit en duurzaamheid. – altijd (0 pts) vaak (4 pts) zelden (8 pts) nooit (12 pts)

Resultaat: waat sta ik?

 • Onder de 30 punten: U besteedt heel bewust aandacht aan uw ecologische voetafdruk – respect!
 • 30 tot 60 punten: U bent nog steeds onder het gemiddelde van de Nederlandse inwoners, maar er zijn manieren om het een of het ander te verbeteren.
 • Meer dan 60 punten: U vermoedt waarschijnlijk al dat uw gewoontes hebben geleid tot een hogere productie van broeikasgassen en een sterke invloed op het klimaat hebben.

Het maakt niet uit hoeveel punten u hebt berekend. U krijgt de komende weken enkele suggesties. Probeer om sommige voorstellen uit te voeren.

WEEK 2 – EEN WEEK LANG TIJD …

… voor mijn energie

Een comfortabel warme woonkamer, muziek uit de stereo-installatie, een goed verlichte werkoppervlak, een warme douche… Centrale verwarming en elektriciteit maken het leven aangenaam. Maar hiervoor hebben we, ondanks vele efficiënte apparaten nog steeds veel energie nodig. Hoe minder, hoe efficiënter en bewuster we verwarmen, verlichten of koken en hoe meer zon- en windenergie we gebruiken, hoe beter voor het klimaat en hoe gemakkelijker het is om geen fossile brandstoffen meer te gebruiken.

DEZE WEEK …

 • – ben ik bezig met het verwijderen van een overbodig elektrisch apparaat in mijn huishouden.
 • – controleer ik welke lichtbronnen in mijn huishouden nog niet zijn omgebouwd naar zuinige LED’s.
 • – verlaag ik de kamertemperatuur met 1 °C en merk hoe comfortabel ik me voel met mijn favoriete trui en een mooie deken om op de bank te liggen.
 • – sluit ik de deuren van verwarmde kamers.
 • – ontdooi ik de koelkast en diepvriezer.
 • – controleer ik mijn gewoontes om het huis te luchten: Ik open de ramen en de deur maar voor een korte tijd!
 • – onderzoek ik of overstap naar een groene stroomleverancier of de deelname aan een energiecoöperatie loont.

“De energietransitie van elk individu is onze weg naar een betere toekomst.” (Torben Gösch (*1976), journalist gespecialiseerd in onderwerpen van de energie-industrie)

WEEK 3 – EEN WEEK LANG TIJD …

… voor voedselbesparing

Gooi ik veel eten weg? De meeste mensen zouden waarschijnlijk “nee” antwoorden. Toch belandt bijna een tiende van alle voedingsmiddel in de afvalbak in Nederland. Dat is niet alleen onverantwoordelijk gezien de 800 miljoen mensen die wereldwijd honger lijden, maar het is ook jammer: de productie van voedsel verbruikt grondstoffen. Ze zijn te kostbaar om ze weg te gooien. Dus laten we deze week leren om voorzichtiger te zijn met eten.

DEZE WEEK…

 • – controleer ik of ik mijn eten correct bewaar en pas het zo nodig aan zodat de etenswaren zo lang mogelijk bewaard blijven.
 • – krijg ik een overzicht van wat er het meest dringend nodig is en nodig vrienden of familie uit om samen met restjes te koken.
 • – denk ik na over wat er de komende dagen op het menu moet staan en plan mijn boodschappen in (Wat ben ik van plan te doen? Eet ik thuis? Krijg ik bezoek?).
 • – besluit ik in de supermarkt producten tegen gereduceerde prijs te kopen met een verlopen houdbaarheidsdatum.

“Voedsel weggooien is als stelen van de tafel van de armen en de hongerigen.” (Paus Franciscus)

WEEK 4 – EEN WEEK LANG TIJD…

… voor eerlijke informatie- en communicatietechnologieën

Wij gebruiken Smartphone, Tablet en Co. als vanzelfsprekend. Wij genieten van de voordelen van Smart TV en maken gebruik van streaming diensten. Maar zijn wij ons ook bewust van de invloed die computers, internet en elektronische media hebben op ons milieu en klimaat? Laten we onderzoeken hoe we energie en grondstoffen kunnen besparen door bewust gebruik te maken van ICT.

DEZE WEEK …

 • – krijg ik een overzicht van de elektronische apparaten in mijn huishouden en denk na over welke ik echt nodig heb.
 • – denk ik na of ik met minder ICT in huis kan: bijvoorbeeld het delen van een printer met de buren, een dubbele SIM-smartphone voor zakelijk en privégebruik.
 • – verminder ik mijn tijd online, want het runnen van datacenters en het gebruik van websearches kost veel energie.
 • – kijk ik hoeveel stroom mijn PC verbruikt (de werking van de PC veroorzaakt ongeveer 32 € stroomkosten en 58 kg CO2 per jaar).
 • – besluit ik om “trouw” te zijn: Ik gebruik mijn apparaten zo lang mogelijk en controleer of ik ze kan repareren of technisch kan upgraden.
 • – Ik informeer me over de arbeidsomstandigheden en de milieu-impact in de IT-industrie en de duurzaamheidskeurmerken in de elektronicasector (bijv. EUEcolabel, TCO Certified, EPEAT Gold en Blue Angel).

“Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen … Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn..” (Mattheus 6:19.21)

WEEK 5 – EEN WEEK LANG TIJD …

… voor een andere mobiliteit

Er is geen vooruitgang te zien als het gaat om de milieu- en gezondheidseffecten van het auto- en reisverkeer: de lengte van de files op de wegen neemt jaar na jaar toe – in 2019 nam de filedruk met 17% toe ten opzichte van 2018. Ook hert aantal vliegbewegingen boven ons land steeg. En een 14-daagse cruise veroorzaakt meer dan 3t CO2 per persoon. Dergelijke cijfers maken de zoektocht naar klimaatvriendelijke en gezonde alternatieven urgenter dan ooit.

DEZE WEEK …

 • – hou ik een mobiliteitsdagboek bij. Neem ik de auto voor ritten onder de 3 km? Ik probeer dit te vermijden tijdens de vastentijd.
 • – ben ik mijn volgende vakantie aan het plannen: waar en hoe kan ik op een klimaatvriendelijke manier reizen? Wat betekent vakantie voor mij? Worden deze behoeften alleen vervuld als ik ver weg reis? Voor de reis naar mijn vakantiebestemming controleer ik de opties bus en/of (nacht)trein. Voor buitenlandse bestemmingen is treinreiswinkel.nl een goede hulp.
 • – kom ik meer te weten over het openbaar vervoer op de vakantiebestemming, over fiets- en autoverhuur of over autodelen.
 • – laat ik mijn fiets onderhouden.
 • – houd ik me bewust aan het nieuwe snelheidslimiet van 100 km/u overdag op de snelweg.

“Om te beseffen dat de lucht overal blauw is, hoef je niet over de hele wereld te reizen.” (Johann Wolfgang von Goethe, Duitse dichter uit de 19e eeuw)

WEEK 6 – EEN WEEK LANG TIJD …

… voor een leven zonder plastic

Plastic zijn overal en heeft een revolutie teweeggebracht in ons leven. Geen wonder, want geen enkel ander materiaal is zo veelzijdig, duurzaam, licht en vervormbaar als kunststof. Naar schatting is er sinds 1950 8,3 miljard ton van geproduceerd. Voor sommige producten is het onvervangbaar. Het overgrote deel wordt echter gebruikt voor verpakkingen met een zeer korte levensduur. En elke Nederlander produceert jaarlijks ongeveer 30 kg kunststofverpakkingsafval.

DEZE WEEK…

 • – meet ik hoeveel plastic afval ik in de afgelopen week heb verzameld. Welke verpakking irriteert mij het meest?
 • – probeer ik zo weinig mogelijk plastic te kopen: Ik doe fruit, groenten, brood en broodjes in kleine katoenen zakjes.
 • – krijg ik een overzicht van onnodig plastic in mijn dagelijks leven en vervang het: herbruikbaar in plaats van plastic, boterhamzakjes uit papier in plaats van plastic, herbruikbare bekers in plaats van koffiekopjes – er zijn tal van alternatieven.
 • – kijk ik aan het eind van de week of ik minder plastic afval heb; Is het minder dan vorige week? Waar kon ik gemakkelijk zonder plastic? Welke verandering vond ik moeilijk?
 • – ga ik een wandeling maken en verzamel onderweg zoveel mogelijk plastic afval.

“Afgezien van de kleine hoeveelheid die werd verbrand – en het is een zeer kleine hoeveelheid – is elk stukje plastic dat ooit werd gemaakt nog steeds aanwezig.” (Charles Moore, oceanograaf en ontdekker van de grote draaikolk van plastic afval in de Stille Oceaan, die 34 keer zo groot is als Nederland.)

WEEK 7 – EEN WEEK LANG TIJD …

… voor gemeenschappelijke veranderingen

De vastentijd loopt ten einde en daarmee de tijd waarin we ons hebben gericht op een bewust gebruik van de middelen in Gods schepping. Met Pasen zijn we blij dat er iemand is die ons kracht geeft voor verandering en ons eraan herinnert dat we een zegen kunnen worden voor onze medeschepselen, mensen, dieren en planten.

IN DEZE WEEK…

 • – organiseer ik een wandeling met familie/vrienden/buren, waarop we de veranderingen van de lente in de natuur gaan bekijken.
 • – noteren wij voor ons als een zichtbare herinnering welke punten we verder willen nastreven en nadenken over wat vanaf nu een vaste plaats kan innemen in ons dagelijks leven.
 • – informeer ik naar initiatieven voor klimaatbescherming in mijn woonplaats en omgeving en probeer met geëngageerde mensen daar te praten en betrokken te raken.
 • – vertel ik anderen over mijn ervaringen en inzichten. Omdat we weten dat je, om anderen te motiveren, goede rolmodellen nodig hebt.

“Waar zouden we op uit komen als iedereen zei, waar zouden op uit komen en niemand zou gaan kijken waar we op uit zouden komen als we op weg gingen?” (Kurt Marti, (1921-2017) Zwitserse dominee en schrijver)

Kerkdiensten in 2020

5 januari 2020,  11.00 u – Nieuwjaarsdienst in Haarlem

Per 1 januari 2020 verandert het volgende wat betreft de kerkdiensten:

 • 1e zondag van de maand – regionale kerkdienst (afgewisseld in Haarlem om 11.00 of Alkmaar om 12.30)
 • 2e zondag van de maand – plaatselijke kerkdiensten in Haarlem (om 10.30) en Hoorn (om 13.00)
 • 3e zondag van de maand – plaatselijke kerkdiensten in Haarlem (om 10.30) en Alkmaar (om 12.00)
 • 4e zondag van de maand – plaatselijke kerkdienst in Haarlem (om 10.30) en Zaandam (om 12.30)
 • 5e zondag van de maand – plaatselijke kerkdienst in Haarlem (om 10.30)

Rond de kerkelijke feestdagen Pasen, Pinksteren en Kerst kan hiervan afgeweken worden. Zie het rooster in het kerkblad of op de website voor de details. Alle leden en vrienden van de EBG zijn in elk van de kerkdiensten welkom. U kunt dus graag gaan buurten in een andere plaats.

Voor meer informatie zie Nieuws