Poll over mogelijke deelname aan kerkdiensten tijdens Corona

Het corona virus is nog niet verdwenen en het gevaar voor kwetsbare mensen is nog niet geweken. De samenleving gaat toch langzaamaan weer open. Er zijn echter vele voorwaarden aan verbonden, vooral over hygiëne en afstand houden. De EBG Noord-Holland denkt na, om de kerkdiensten vanaf juli weer open te stellen voor bezoekers. Hieronder alvast een vraag om te polsen, hoe u daarover denkt.

Zou u aan een kerkdienst in de kerk deelnemen als de kerk nu opengesteld wordt?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

De actuele kerkdienst van de EBG Noord-Holland

Wilt u een collecte overmaken dan kunt u dat doen  via de  links hiernaast of naar:

  • NL68 INGB 0000 4713 80
  • t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haarlem.
  • Graag in de omschrijving duidelijk aangeven voor welk doel uw collecte bestemd is!

Wij vragen collecten voor de EBG Noord-Holland (1e collecten) en voor een noodfonds van de EBG  (2e collecte):

Noodfonds: De Corona-crisis treft vele landen hard. De EBG in Europa wil daarom een noodfonds opbouwen om andere kerkprovincies te helpen. Er zijn al aan vragen uit Albanië (ondersteuning van een voedselbank vanuit de EBG, Tanzania (steun voor een ziekenhuis in Mbozi) en Zuid-Afrika (bijdrage voor predikantssalarissen) binnengekomen.

 

Meer ideeën voor een kerkdienst thuis en met kinderen vindt u via onderstaande links:

Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER. (Psalm 111:4)

‘De mensen leren niet uit hun geschiedenis’, hoorde ik tijdens een literatuurfestival de Surinaamse schrijfster Cynthia McLoyd verzuchten. Ik schrok over haar woorden, juist uit de mond van iemand, die als geen ander geschiedenis vertelt om mensen daarvan bewust te maken.  Maar als ik naar onze wereld kijk, dan moet haar wel een beetje gelijk geven. Ondanks alles wat wij over de slavernij weten, zijn er nog steeds mensen, die beweren dat het allemaal niet zo erg is geweest. Er worden ook nog steeds mensen uitgebuit, tot slaaf gemaakt, onvrijwillig aan het werk gesteld in bordelen, in huishoudingen, op bouwplaatsen en in de mijnen in vele landen. En wij hebben er baat bij. Ondanks dat wij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog uitentreuren hebben gehoord, zijn er nog steeds mensen, die rechts-radicale ideeën aanhangen. Er worden opnieuw Joden uitgescholden, mensen in zogenaamde ‘rassen’ gerangschikt en naties tegen elkaar uitgespeeld. En wij kijken er niet van op. Hebben wij dan niets geleerd?

In de kerk herdenken wij sinds 2000 jaar de Goede Week en vieren wij Pasen. Ik vind ieder jaar de drieslag heel bijzonder van: het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag, wanneer Jezus afscheid neemt van al zijn leerlingen; de Sterfuurliturgie op Goede Vrijdag, wanneer Hij terechtgesteld wordt en de Opstandingsdienst op 1e Paasdag, wanneer zijn graf leeg gevonden wordt. Hier houdt een Mensenzoon de liefde en verbondenheid met zijn medemensen in stand. Hier ondergaat de Zoon van God willens en wetens de diepste vernedering, die een mens kan ondergaan. Hier toont God zijn wil en zijn kracht om de macht van de dood te  doorbreken. En dit alles gebeurt, zodat wij beter van worden. Hebben wij mensen dan echt niets uit geleerd?

Ik denk, dat wij in de afgelopen eeuwen wel een stuk verder zijn gekomen op weg naar meer menselijkheid. Want wij vinden het allang niet meer gewoon dat er zoiets als slavernij bestaat en wij zeggen er iets van als mensen discrimineren. Radicale ideeën, vooral van rechts, worden niet meer zomaar voor lief genomen. Dat gebeurt nog te weinig en nog lang niet overal. Maar er is een begin gemaakt die niet meer te stoppen is –  daar geloof ik heilig in.

Daarom bid ik met Pasen vaak een gebed dat mij daaraan herinnert:

Jezus Christus, met U wil ik opstaan tegen nood en dood,
tegen marteling en lijden, tegen armoede en ellende,
tegen haat en terreur, tegen twijfel en berusting,
tegen onderdrukking en dwang.
Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven hindert.
Met U wil ik instaan voor alles wat het leven stimuleert.
Wees Gij met mij opdat ik met U opsta. Amen.

Het gebed is van de Zwitserse Franciscaan Anton Rotzetter (geb. 1939). Ik ben blij dat ik dit heb kunnen leren en onthouden.

Stefan Bernhard

Kerkdiensten in 2020

5 januari 2020,  11.00 u – Nieuwjaarsdienst in Haarlem

Per 1 januari 2020 verandert het volgende wat betreft de kerkdiensten:

  • 1e zondag van de maand – regionale kerkdienst (afgewisseld in Haarlem om 11.00 of Alkmaar om 12.30)
  • 2e zondag van de maand – plaatselijke kerkdiensten in Haarlem (om 10.30) en Hoorn (om 13.00)
  • 3e zondag van de maand – plaatselijke kerkdiensten in Haarlem (om 10.30) en Alkmaar (om 12.00)
  • 4e zondag van de maand – plaatselijke kerkdienst in Haarlem (om 10.30) en Zaandam (om 12.30)
  • 5e zondag van de maand – plaatselijke kerkdienst in Haarlem (om 10.30)

Rond de kerkelijke feestdagen Pasen, Pinksteren en Kerst kan hiervan afgeweken worden. Zie het rooster in het kerkblad of op de website voor de details. Alle leden en vrienden van de EBG zijn in elk van de kerkdiensten welkom. U kunt dus graag gaan buurten in een andere plaats.

Voor meer informatie zie Nieuws