De actuele kerkdienst van de EBG Noord-Holland

Wilt u een collecte overmaken dan kunt u dat doen  via de  links hiernaast of naar:

  • NL68 INGB 0000 4713 80
  • t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haarlem.
  • Graag in de omschrijving duidelijk aangeven voor welk doel uw collecte bestemd is!

Wij vragen collecten voor de EBG Noord-Holland (1e collecten) en voor een Weeshuis in het oosten van de D.R. Congo (2e collecte) en de onderhoud van ons kerkgebouw in Haarlem (3e collecte)

2e collecte – In 2015 startte de Broedergemeente een weeshuis in Uvira, langs het Tanganyika-meer in D.R. Congo. De situatie in het land is behoorlijk kritiek te noemen. In 2009 heerste er een burgeroorlog. De oorlog liet vele weeskinderen en getraumatiseerde jongeren achter.  De Broedergemeente probeert de kinderen en jongeren te helpen. 

Meer ideeën voor een kerkdienst thuis en met kinderen vindt u via onderstaande links:

Actuele voorbeden in de tijd van Corona (6 juni 2020)

“Heer, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet U bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, nu ik in nood verkeer” (Psalm 102:2,3).

“Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik” (Psalm 91:1,2)

“U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die U aanroept. Hoor mijn gebed, Heer, luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik U aan, geen God is U gelijk, Heer, uw daden zijn zonder weerga. U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God” (Psalm 86:5-8,10)

Met de woorden van deze Psalmen nader ik tot U en smeek U, wil ook mijn gebed horen, als ik tot U roep om hulp, om redding en bevrijding.

In deze corona-tijd waarin wij nu leven en het Covid-19 virus nog steeds in verschillende landen slachtoffers maakt, bidden wij U: om wijsheid voor regeringen van heel veel landen in deze wereld; wij bidden voor het land waarin wij wonen, namelijk Nederland. Maar ook voor de andere Europese landen.

Wij denken vooral aan landen in de zogenaamde Derde Wereld, met name aan Zuid-Amerika, waar steeds meer mensen met dit virus besmet worden. In het bijzonder bidden wij voor Suriname, nu gebleken is, dat er waarschijnlijk door de verkiezingen meer mensen met dit virus besmet zijn.

Wij bidden voor de regering om wijsheid bij alle besluiten die genomen worden om de verspreiding van dit virus te stoppen; om uw kracht en bijstand bidden wij voor het verzorgend personeel, artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen, verpleegtehuizen en bejaardencentra, bij het bijzondere en zware werk, dat zij in dit verband moeten verrichten.

Wij bidden voor de bevolking van Suriname, dat zij zich in acht mag nemen en de afspraken die gemaakt zijn mag nakomen. Wij bidden ook in deze tijd, nu de voorlopige uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt is, voor Suriname om eensgezindheid, om goede verstandhoudingen tussen verschillende partijen, op politiek, maatschappelijk en religieus gebed, vooral met betrekking tot de toekomst van Suriname.

Ontferm U, Heer over land en volk van Suriname, van de Marowijne tot de Corantijn en van Oceaan tot Zuidgrens. In Jezus Naam, bidden wij! Amen!

(Een gebed geschreven door br. Humbert Hessen, bisschop van de Broeder-Uniteit)

Kerkdiensten in 2020

5 januari 2020,  11.00 u – Nieuwjaarsdienst in Haarlem

Per 1 januari 2020 verandert het volgende wat betreft de kerkdiensten:

  • 1e zondag van de maand – regionale kerkdienst (afgewisseld in Haarlem om 11.00 of Alkmaar om 12.30)
  • 2e zondag van de maand – plaatselijke kerkdiensten in Haarlem (om 10.30) en Hoorn (om 13.00)
  • 3e zondag van de maand – plaatselijke kerkdiensten in Haarlem (om 10.30) en Alkmaar (om 12.00)
  • 4e zondag van de maand – plaatselijke kerkdienst in Haarlem (om 10.30) en Zaandam (om 12.30)
  • 5e zondag van de maand – plaatselijke kerkdienst in Haarlem (om 10.30)

Rond de kerkelijke feestdagen Pasen, Pinksteren en Kerst kan hiervan afgeweken worden. Zie het rooster in het kerkblad of op de website voor de details. Alle leden en vrienden van de EBG zijn in elk van de kerkdiensten welkom. U kunt dus graag gaan buurten in een andere plaats.

Voor meer informatie zie Nieuws